En leverans av en virkesvändare. Maskinen är konstruerad och beställd av Framtec AB. Virkesvändaren kommer att installeras i ett sågverk i Tyskland.