Välkommen till Frabe Industri i Nora

Komplett leverantör av laserskärning, plåtarbeten, finmekanik, svets och smide

LASERSKÄRNING

SVETSNING

Foto: Susann Rickan

FINMEKANIK

www.norafinmekaniska.se
En del av Frabefamiljen

SKÄRANDE BEARBETNING

PLÅT-BEARBETNING

MONTAGE

Vår tillverkning är en mix av egna produkter och legoarbeten

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss!