Dagens leverans av Tongloader går till Finland där slutkund är Anaika Wood.

Konstruktion och beställare är Framtec AB