Välj en sida

 

Idag har delleverans nr2 lastats för vidare transport till Kaivospuu, Finland. Leveransen innehåller bl.a. banor, drivbockar, lagring och elevator. Beställare är Framtec AB som också står för konstruktionen.