Idag levererade vi ännu en TongLoader till Framtec AB.

Utrustningen kommer att användas inom sågverksindustrin.